Tag: Lazer silahı

GƏLƏCƏYİN SİLAHI – LAZER: fantastik düşüncənin real məhsulu
Poliqon jurnalı

GƏLƏCƏYİN SİLAHI – LAZER: fantastik düşüncənin real məhsulu

Admin- 14 Dekabr 2022

İstənilən döyüş lazerinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hədəfə zaman vahidi ərzində hər hansı mərmi ... Read More