Tag: “Neptun” gəmi əleyhinə raket kompleksi

SAHİL RAKET KOMPLEKSLƏRİNİN İNKİŞAFINA BAXIŞ
Poliqon jurnalı

SAHİL RAKET KOMPLEKSLƏRİNİN İNKİŞAFINA BAXIŞ

30 Yanvar 2024

Dünyanın müxtəlif regionlarında baş verən müasir lokal müharibə və münaqişələrin təhlili göstərir ki, dəniz əməliyyatlarının ... Daha Çox