Ötən il Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hərbi hissələrə 26 media-tur təşkil olunub

Ötən il Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hərbi hissələrə 26 media-tur təşkil olunub

Az?rbaycan?n Müdafi? Nazirliyi t?r?find?n 2023-cü il ?rzind? ümumilikd? 955 m?lumat, 4224 foto v? 403 videomaterial r?smi internet s?hif?sind? v? sosial media hesablar?nda payla??l?b.

“Poliqon” x?b?r verir ki, m?lumatlardan 854-ü rus v? ingilis dill?rin? t?rcüm? edilib.

?l ?rzind? media subyektl?ri t?r?find?n Az?rbaycan Ordusunun maddi-texniki bazas?ndan istifad? edilm?kl? ç?kili?l?rin apar?lmas? m?qs?dil? ünvanlanm?? 186 m?ktub icra olunub.

Müraci?tl?r? ?sas?n t??kil olunmu? ç?kili?l?rd? 11 dövl?t qurumu, 160 yerli media subyekti, 6 ictimai birlik, 9 prodak?n, radio, xarici media v? media m?rk?zl?ri i?tirak edib.

Bundan ba?qa, 171 media subyektinin 347 nümay?nd?sinin i?tirak? il? h?rbi hiss?l?r? 26 media-tur t??kil edilib. Burada müxt?lif mövzularda ç?kili?l?r t??kil olunub v? h?rbi qulluqçular?n günd?lik f?aliyy?ti jurnalistl?r? t?qdim edilib. Media nümay?nd?l?ri t?r?find?n daxil olan 91 sor?u cavabland?r?l?b. Cari il ?rzind? müdafi? nazirinin 3 müsahib?si v? m?tbuat konfrans? t??kil edilib.

Nazirliyin r?smi sosial media hesablar?nda – instaqramda 1437, feysbukda 1478, X-d? (tvitter) 1593, teleqramda 1567, yutubda is? 446 payla??m edilib.

CATEGORIES